now

now

Monday, 6 April 2020


Damiaan Denys in Trouw :

  • Het zou me niets verbazen als we er straks, na de coronacrisis, een flink aantal gelovigen bij zullen hebben. Omdat de onzekerheid waarin we nu leven zó groot is dat niemand er een antwoord op kan geven, construeren mensen wat de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan le sujet supposé savoir noemde: het subject dat verondersteld wordt alles te weten. Goed, Lacan had het over de analyticus, maar God is in feite net zo’n sujet. God kan het antwoord op de onzekerheid zijn.

The father is also a sujet supposé savoir. 
 
we are working hard with our partners to ensure all of our stakeholders continue to receive the same world class service they've come to expect from us.
 

Sunday, 5 April 2020


takumi

in japan the traditional trajectory to becoming a 'master' of a craft, like papercutting, is thirty years. thirty years ago i was 32. i'd almost finished my undergraduate training as an artist at one of the most prestigious art schools in the country. 

i am not an artist anymore, or at least that's what i say and think — but what do i feel and believe? and what do i make?

if my craft is talking to people and listening and thinking about (human) being and what it means to be (and not to be) — and writing about it — i do feel and believe that i've spent the last thirty years honing that craft.

i like a good documentary and i don't mind a long documentary if it's good but crumbs dm a documentary that goes for 60.000 hours? apparently clay jeter has done it. it is called 'takumi: a 60,000-hour story on the survival of human craft'.
i've only watched the first five minutes but if i had to watch all of it, at eight hours a day, 250 days of the year, i'll be 92 when it's finished. so far it's pretty annoying, but you do have to give some movies time... :)

it's also the longest advertisement in history because it is sponsored by lexus who wish to convince prospective car buyers that their product has been crafted by masters.
 

Saturday, 4 April 2020

Jacques Henri Lartigue in the bath (1903).
 
  • Alongside RIP ancient Romans would more often use the funerary inscription: “n.f. f. n.s. n.c.” — non fui, fui, non sum, non curo”. It means: “I was not. I was. I am not. I care not.”
 

  • Hoewel begrijpelijk is alle angst een leugen. Angst is de emotie voor een zekere verbeelding dat als alternatief moet gelden voor een onzekere realiteit. Mensen verkiezen de leugen van de zekerheid boven de waarheid van de onzekerheid. Het dagelijkse cijfer aan besmettingen op televisie dat niet het aantal besmettingen weergeeft. Alleen angst rechtvaardigt dit grootschalig theater.

  • Het troostend voordeel is dat de realiteit altijd meer behaagt dan angst ons voorhoudt. Maar angst is meer dan een emotie. Angst geeft betekenis aan de wereld. Angst verleidt ons de wereld te benaderen vanuit zijn bedwelmend eenzelvig perspectief – niet uit verwondering, belangstelling of nieuwsgierigheid, maar uit zelfbehoud. Angst gebiedt ons de wereld te vermijden of controleren.

 

Friday, 3 April 2020


Marcel Proust beschrijft zijn wakker worden uit een diepe slaap : 

  • ‘… niet wetende waar ik was, kon ik aanvankelijk ook niet weten wie ik was; ik bezat slechts een vaag gevoel van bestaan, ­zoals dat wellicht sluimert of flakkert in de diepte van een dierlijk bewustzijn; ik had nog minder menselijke eigenschappen dan een holbewoner; maar dan kwam de herinnering terug, niet aan de plek waar ik was, maar aan verschillende andere plekken waar ik ­gewoond had, en waar ik nu mogelijk kon zijn, de herinnering die als een touw uit de ­hemel werd neergelaten om mij omhoog te halen uit de afgrond van het niet-zijn vanwaar ik nooit op eigen kracht had kunnen ontsnappen:  in een flits reisde ik door eeuwen beschaving en uit een half geziene stoet van olielampen gevolgd door ouderwetse overhemdboorden voegde ik stukje bij beetje de verschillende delen van mijn ego weer tezamen.’

via Bert Keizer.
 
The Times reports that Amazon has stopped accepting books from publishers into its warehouses: