Kompatybilność wsteczna - co to oznacza i jak o nią dbać?

Czym jest kompatybilność wsteczna?


Kompatybilność wsteczną najłatwiej wytłumaczyć, a nawet zobaczyć, na codziennym przykładzie. Pewnie większość z Was kojarzy, że w telefonach jeszcze niedawno standardem były ładowarki ze złączem USB Typu B, jednak od pewnego czasu standardem są już złącza typu C.
Jak możecie zauważyć na diagramie - oba te złącza są kompletnie różne. Czyli po prostu wtyczka pasująca do gniazda pierwszego typu, nie będzie pasowała do gniazda drugiego złącza. Wtedy możemy powiedzieć, że te dwa interfejsy (wtyczki) nie są z sobą kompatybilne

Mimo tworzenia nowych telefonów, producenci przez długi czas nie decydowali się na wprowadzenie nowego standardu (USB-C) właśnie ze względu na kompatybilność wsteczną. Po wprowadzeniu nowego modelu z USB-C wszystkie ładowarki i akcesoria dobrze współpracujące z poprzednim standardem i poprzednią wersją telefonu stałyby się bezużyteczne (przynajmniej bez dodatkowych adapterów). 
Istniała zatem realna obawa, że w związku z brakiem kompatybilności wstecznej klienci niechętnie kupowaliby nowszy model.
 
Jaka jest główna definicja kompatybilności wstecznej?
Określona zmiana jest w pełni kompatybilna pod względem interfejsów z resztą systemu, jeżeli obszar po zmianie jest w stanie bez żadnych problemów działać z pozostałymi komponentami. Inaczej mówiąc dowolny element systemu w starej wersji jest w stanie działać z nowym elementem bez potrzeby żadnych dodatkowych zmian.

Niekompatybilność jest więc odwrotnością tego stanu. Występuje ona wtedy, gdy zmiana w jednym systemie A może spowodować popsucie integracji innego systemu B z systemem A. Może ale nie musi, ponieważ system B nie musi korzystać ze zmienionej ścieżki.
 
Najlepiej jednak pokazać to na kilku przykładach.
Przy ich analizie zastosujemy następujący schemat:
 • zidentyfikujemy, kto jest klientem dla usługi, która jest dostarczana za pomocą tworzonego przez nas komponentu, 
 • jak wygląda brak kompatybilności, 
 • jakie mogą być skutki tego braku, 
 • w jaki sposób można wykrywać niekompatybilność, 
 • jak jej przeciwdziałać. 

Prosta aplikacja webowa

Możemy zacząć od najbardziej klasycznego przypadku: frontend, API i baza danych. W tym przypadku mamy tylko 3 elementy. Bardzo łatwo jest tu zidentyfikować klientów dla każdej z usług:
 • klientem dla bazy danych jest API, 
 • klientem dla API jest aplikacja frontendowa, 
 • klientem dla aplikacji frontendowej jest użytkownik. 

Tak więc starając się zachować kompatybilność wsteczną każdy z wymienionych elementów powinien dbać o zapewnienie ciągłości integracji z systemem dla niego klienckim.

Ten przykład jest akurat wyjątkowy. Większość prostych aplikacji webowych tworzona jest jako jedna całość, wdrażana wspólnie. W związku z tym nie musimy się zbyt mocno przejmować tym, czy poszczególne elementy są ze sobą kompatybilne.

Jednak kompatybilność wsteczna ma tu znaczenie w kilku przypadkach:
 • gdy poszczególne elementy są używane przez więcej niż jednego klienta
 • lub gdy wdrażamy niezależnie każdy z elementów systemu i zależy nam na nieprzerwanym działaniu aplikacji przez cały czas wdrożenia (koncepcję zero downtime deployment omawiam w artykule [])
 • nasza aplikacja jest hostowana na wielu serwerach jednocześnie
Wtedy deployment zawsze podmieni aplikacje na jednym serwerze jako pierwszym, więc nowa wersja powinna być kompatybilna wstecz z poprzednią.

Omówmy więc każdy z interfejsów.

Serwis → baza danych

Przykład niekompatybilności
Dobrym przykładem niekompatybilności na poziomie bazy danych jest:
 • skasowanie tabeli, 
 • skasowanie kolumny, 
 • zmiana nazwy tabeli,