🕳 agdx.info 

👋 Ahoj! 

Nacházíš se v části virtuálního prostoru AGDX, která Ti přiblíží, jak to u nás funguje. Protože je pro nás Dropbox Paper přirozeným prostředím, rozhodli jsme se ho použít i v tomto případě. Tento prostor budeme průběžně aktualizovat (01). 

🌟 Principy 

~20 členů
0 vedoucích
0 asistentů 
0 zadání  
100% dobrovolnost
100% vnitřní motivace
0 % vnějšího tlaku 
∞ redesign zažitého

📄 Koncepce ateliéru 

Virtuální a fyzický prostor ateliéru je bezpečným místem pro společnou diskuzi, spolupráci a výzkum. Každý uživatel ateliéru je autonomní individualita, ale mentální prostor, který sdílíme, a o který společně pečujeme, je víc než součet jeho jednotlivých částí. Kultivujeme dlouhodobou spolupráci a pomalost místo soutěže a rychlosti.
 
Uživatelé ateliéru v něm volně cirkulují a jejich přítomnost není omezena běžnými vzdělávacími cykly. To, že jsme momentálně součástí univerzity, je jen shoda okolností. Smyslem není získat akademický titul nebo být precizně vytrénovanou součástkou pracovního trhu. Pracovní trh, stejně jako ostatní lidmi navržené společenské systémy, jsou pro nás objekty pro analýzu a kritickou reflexi. Jsou předmětem nikdy nekončícího redesignu. 
 
Design se snažíme chápat v jeho nejširším možném významu. Designér je pro nás jakýkoli člověk, který svou činností vědomě ovlivňuje své okolí. Kategorie jako „spekulativní design“ nebo human-centered design vnímáme jen jako dočasné konstrukty a ne jako kryptogramy sloužící kariérnímu růstu nebo intelektuální dominanci. Proto většinu našeho času věnujeme rozvoji tohoto vědomí, ať už na individuální nebo kolektivní úrovni. Naší jedinou podmínkou je být skutečně přítomný. 

Řemeslo chápeme jako metodu, princip, vzor. Uživatelé ateliéru si mezi sebou kontextuálně předávají praktické dovednosti. Učíme se od sebe navzájem, nebo někoho dočasně přizveme. Nezaměřujeme se na jeden software, jednu dovednost nebo jednu filosofii. Programování je pro nás výtvarnou technikou stejně jako design technickou dovedností, písmo ilustrací a koláčový graf esoterickým memem. A taky naopak. 

Pedagog je student je asistent je absolvent je pedagog je ateliér. To jsou jen dočasné a neustále cirkulující role mezi jednotlivými uživateli ateliéru. Pedagog se stává studentem, student se stává pedagogem nebo asistentem ve chvíli, kdy to dává smysl. Absenci smyslu vnímáme jako jeden z hlavních deficitů současné společnosti. Praktikujeme, vytváříme, rozvíjíme a pečujeme o rituály, které smysl podporují a validují. 

Uživatelé ateliéru jsou všeobecné autonomní jednotky smysluplně se propojující ve větší celky, které vědomě tvoří společensky přínosné, otevřené, transparentní a svobodné Věci. 
 
Ateliér je sám o sobě předmětem kritické reflexe a nikdy nekončícího redesignu. Každý rok zkoumáme, jestli máme zaniknout, nebo existovat dál. 
 
Je potřeba zabít design, abychom mohli být znovu designéři. 
 
Jsme škola poelitického designu a teorismu. 
 
Sail strong 🏴

FAQ

Naše koncepce pro Tebe možná nemusí být po prvním přečtení úplně jasná, proto jsme vytvořili seznam nejčastěji kladených otázek, které Ti pomohou utvořit si představu o tom, kdo jsme nebo jak u nás probíhají přijímačky. 

🖤 Kdo jsme a jak fungujeme

Jaký je rozdíl mezi Ateliérem grafického designu 1 (AGD1), Ateliérem grafického designu 2 a ostatními ateliéry?
  • Jsme více ateliér designu, než grafiky. Je pro nás důležité, jaké máme jako jednotlivci názory, jak přemýšlíme o světě, jakou máme vnitřní motivaci dělat Věci a ovlivňovat tak prostředí kolem sebe. Rozdíl oproti tradičním ateliérům grafického designu spočívá právě v tom, že máme ambici navrhovat a vytvářet vlastní nástroje, produkty, věci bez klienta, bez zadání, sami z vlastní potřeby. V našem ateliéru nepracujeme na zadání, nemáme úkoly, každý se učí co potřebuje a svým tempem. Tápeme, hledáme a zkoušíme, čemu se chceme věnovat, což ideálně vyústí v soustředěnou práci na projektu, který autorům dává smysl a potenciálně se mu můžou věnovat i po dokončení studia. Může je úplně nebo částečně živit, a nemusí tak být zcela odkázaní na zakázkovou práci. Naší snahou je maximálně potlačit formální role pedagogů. Snažíme se fungovat horizontálně, takže v ideálním případě není žádný rozdíl mezi pedagogem a studentem. Kdo chce, probírá svou práci, postupy i případné potíže s kýmkoli v ateliéru. Konzultace nejsou povinné.

V některých textech v souvislosti s AGD1 se objevuje AGDX, co to je? 
  • AGD1 je oficiální název ateliéru a AGDX jsou členové AGD1, kteří se dlouhodobě podílejí na fungovaní fyzického a virtuálního prostoru ateliéru, rozvíjení sebe i ostatních. Členem AGDX se stává, kdo chce, nejde o formální skupinu, do které je někdo přijímán. Prostě jsou to ti, kteří v rámci ateliéru dělají něco nejen čistě sami pro sebe a pro svůj prospěch. Ideálním stavem je, když se všichni členové AGD1 považují za členy AGDX.

Jakým tématům se věnujete během studia?
  • mata jsou různá podle zájmu každého z nás. Nicméně hodně z nás směřuje k něčemu, co by se dalo popsat jako digitální produktový design. Zároveň je to asi míň o ilustraci, kreslení, ale víc o tvorbě nástrojů a smysluplných Věcí, které jsou prospěšné nám samotným nebo širší komunitě. Tahle smysluplnost našich aktivit je pro nás důležitá.

Učíte se ilustrovat nebo konkrétní grafické postupy a dovednosti (návrhy plakátů, webů atd.)?
  • Grafický design je součástí našich projektů, ne vytrženou položkou netrénujeme úpravu plakátu, knížky nebo ovládání programů Adobe jako samostatnou disciplínu. Nemáme například zadání navrhovat logo pro fiktivní firmu XY, které bychom pak během jednoho semestru všichni plnili. Učíme se konkrétní dovednosti ve chvíli, kdy to naše projekty vyžadují, třeba i pomocí tutoriálů na YouTube. V našem ateliéru je důležitá společná debata a sdílení názorů, informací a myšlenek. Máme za to, že je důležité naučit se především to, jak se sám/sama kontinuálně učit. Jak se adaptovat na stále se měnící podmínky.