Zaměstnanost cizinců v zemích EU
Marek Lutonský

Jiří Hlavenka ve svém příspěvku na Facebooku polemizoval s vyjádřením předsedy ODS Petra Fialy, které se týkalo zaměstnanosti uprchlíků. Jiří se v závěru odkázal na zprávu Eurostatu, ve které je tabulka shrnující zaměstnanost pro jednotlivé země a věkovou skupinu 20–64 let:

 • Zaměstnanost našinců (nationals), tedy lidí, kteří jsou v zemi od svého narození
 • Zaměstnanost cizinců, kterou ještě rozděluje na:
 • Zaměstnanost cizinců ze zemí EU
 • Zaměstnanost cizinců ze zemí mimo EU
Z tabulky se ale hůře získává celkový přehled o situaci v evropských zemích. Připravil jsem z ní proto pár shrnujících grafů.

Cizinci proti našincům

Zatímco tabulka Eurostatu ukazuje podíl počtu zaměstnaných osob vůči celé skupině, já jsem se na data podíval trochu jinak. Šlo mi jen o cizince, takže jsem pro každou zemi spočítal podíl jejich zaměstnanosti k našincům.

Má-li třeba země zaměstnanost našinců 80 % a cizinců 60 %, z podílu 60 / 80 jsem zjistil, že zaměstnanost cizinců je na úrovni 75 % našinců. 

Každá země má totiž jinou úroveň zaměstnatelnosti a nedá se tak vedle sebe absolutními čísly porovnávat třeba Řecko se Švédskem. Přepočet, kdy zaměstnanost našinců srovnám do jedné řady, dovolí postavit všechny země EU vedle sebe.

Zaměstnanost cizinců vůči zaměstnanosti našinců

V osmi zemích EU mají cizinci – bez rozlišení, odkud přicházejí – vyšší zaměstnanost než našinci. Je mezi nimi i Česká republika, která je v grafech spolu s celou EU vyznačena oranžovým sloupcem. 

Zaměstnanost cizinců ze zemí mimo EU vůči zaměstnanosti našinců

Petru Fialovi i Jiřímu Hlavenkovi šlo ale hlavně o tohle: jaká je úroveň zaměstnanosti lidí, kteří přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Tedy o skupinu, ke které se možná dají přiřadit současní blízkovýchodní uprchlíci.

Do grafu jsem přidal ještě šedé tečky, které pro porovnání ukazují, jaká je zaměstnanost cizinců ze zemí EU. Aby byl vidět rozdíl.

Zaměstnanost cizinců ze zemí EU vůči zaměstnanosti našinců

Tady je ještě opačný graf. Sloupce ukazují zaměstnanost cizinců přicházejících ze zemí EU. Tečky jsou úroveň zaměstnanosti, na kterou dosahují cizinci ze zemí mimo Evropskou unii.
Vyjádření Petra Fialy, že dlouhodobá nezaměstnanost mezi přistěhovalci nebo potomky přistěhovalců v Německu a Švédsku přes 75 procent je velmi zavádějící. V zemích, kde je silná přistěhovalecká komunita ze zemí mimo EU, je ale její zaměstnanost zhruba o třetinu nižší než u našinců. Třeba v Belgii, Švédsku, Nizozemsku, Francii nebo i v Německu, 

Poznámky

 • Z databáze jsem vzal poslední čísla za rok 2014.
 • V roce 2015 probíhá imigrace podstatně jiným způsobem, nedají se na ni proto zřejmě přesně vztahovat závěry z předchozích let.
 • V grafech nerozlišuji muže a ženy. Přitom právě u cizinců ze zemí mimo EU je rozdíl jejich zaměstnanosti nezanedbatelný. Zatímco v celé EU měli tito muži zaměstnanost 66,6 %, ženy jen 47,1 %. Viz první řádek úvodní tabulky.
 • Nenašel jsem, jak přesně Eurostat rozlišuje, kdo je cizinec a kdo našinec. Jen tedy předpokládám, že mezi cizince počítá jen první generaci.
 • V grafech není Slovensko, Bulharsko a pár dalších zemí, od kterých nejsou dostupná data.
 • Čísla od několika dalších zemí jsou v tabulce označena jako u – low reliability, nízká spolehlivost. 
 • Další zajímavá data o zaměstnanosti migrantů v EU jsou na webu Eurostatu.

Pro zájemce: Jak jsem to dělal

Eurostat do svých zpráv přidává kódy, přes které se dá dostat ke zdrojovým datasetům. Pro R pak existuje užitečná knihovna eurostat, která tato data jednoduchým způsobem dostane do data framu. Takže v tomto případě:

library(eurostat)
dat <- get_eurostat("lfsa_ergan") # kód zdrojového datasetu
dat <- label_eurostat(dat) # pro převod zástupných kódů do srozumitelné podoby

Výsledek je ale potřeba pročistit. Třeba tady se jednalo o 766 tisíc řádků, kde se míchaly různé věkové skupiny, čísla z různých let.

dat <- dat[dat$time == "2014-01-01",] # Pouze nejnovější data
dat <- dat[dat$age == "From 20 to 64 years",] # Pouze věková skupina 20–64
dat <- dat[dat$citizen %in% c("Reporting country", "Foreign country", "EU-28-countries except reporting country", "Extra EU-28"),] # Pouze některé skupiny