Žádost o ustanovení kolizních opatrovníků /vzor/
Okresnímu soudu v …
 
 
Věc: žádost o ustanovení kolizních opatrovníků
 
 
Žádám tímto soud o ustanovení kolizních opatrovníků a to pro nezl. JménoNezletilý1 PříjmeníNezletilý1, nar. xx.xx.xxxx, pana JménoOpatrovníka1 PřijmeníOpatrovníka1, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytem AdresaOpatrovníka a pro nezl. JménoNezletilý2 PříjmeníNezletilý2, nar. xx.xx.xxxx, paní JménoOpatrovníka2 PříjmeníOpatrovníka2, nar. xx.x.xxxx, trvale bytem AdresaOpatrovníka2 a to pro uzavření kupní smlouvy na osobní automobil z důvodu možné kolize zájmů mezi nezl. a zákonným zástupcem.
Oba navržení opatrovníka vyslovili s ustanovením do funkce souhlas.
 
 
V ........... dne xx.xx.xxxx
JménoZákZástupce PříjmeníZákZástupce
zákonný zástupce nezletilých