Vzdání se odvolání k ustanovení kolizních opatrovníků /vzor/
Okresnímu soudu v …………..
k sp.zn. SpisováZnačkaUsneseníOSchváleníKolizníchOpatrovníků
 
Tímto se vzdávám práva odvolání proti usnesení ze dne xx.x.xxxx, č.j. SpisováZnačkaUsneseníOSchváleníKolizníchOpatrovníků
 

 
Jméno Příjmení

V ...................…........... xx.xx.xxxx