Vuosikokous 2022 pöytäkirjaDDI:n vuosikokous 2022
Deliberatiivisen demokratian instituutti ry 
 
Aika 11.5.2022 klo 17:30
 
Paikalla:
H-K Pernaa
Raimo Muurinen
Jarno Laakso
Mikko Värttö
 
  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.39
.
  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Valittiin:

Jarno Laakso puheenjohtajaksi,
Raimo Muurinen sihteeriksi,
Hanna-Kaisa Pernaa ja Mikko Värttö pöytäkirjatarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi.
 
  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

Todettiin, että kutsu on lähtenyt 3.5.2022  sähköpostilla  ja kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

  1. Kokouksen työjärjestys

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

  1. Tilinpäätöksen, toiminnantarkastajien lausunnon ja vuosikertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja vuosikertomus hyväksyttäviksi.
 

 
  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2021 ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
Päätettiin tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.