Souhlas s ustanovením kolizních opatrovníků pro schválení kupní smlouvy /vzor/
Já, JmenoOpatrovníka PříjmeníOpatrovníka, narozena xx.xx.xxxx, trvalé bydliště AdresaOpatrovníka, souhlasím s ustanovením do funkce kolizního opatrovníka nezletilému JménoNezletilého PříjmeníNezletilého, narozenému xx.xx.xxxx, trvalé bydliště AdresaNezletilého pro uzavření kupní smlouvy a následné schválení právního úkonu za nezletilého.
 …................................................
JménoOpatrovník PřijmeníOpatrovník

V ……................... xx.x.xxxx