Residencial “Morabitos” a Sitges
El conjunt residencial potencia la seva forma orgànica per adaptar-se a la topografia i integrar-se en el perfil de la muntanya, procurant la seva relació amb l’entorn mitjançant la utilització d’elements i materials tradicionals del lloc. Es concep com un complex residencial de cap de setmana en contacte directe amb la natura i el paisatge que es divideix en tres grans zones: La Zona Comunitària, Les Cases i El Passeig.

L’accés principal es realitza a través d’un estret camí que condueix cap a la zona d’aparcament. En aquest nivell inferior també s’ubica la Zona Comunitària, formada per la Piscina, el Solàrium i la Casa de Cap de Setmana Tipus A dissenyada pels arquitectes Sert i Clavé, que es restaura i esdevé un espai polivalent de relació.

Cada unitat d’apartament es desenvolupa en una única crugia estructural, amb un programa funcional mínim, la màxima flexibilitat i optimització dels espais de distribució, i una terrassa com a element protagonista principal que neix com a transició entre l’exterior i l’interior.  Cada apartament està vinculat a un pati davanter i a un pati posterior, entesos com una prolongació de les estances cap a l’exterior, i la seva coberta és enjardinada mitjançant plantes crasses. El conjunt forma un tapís vegetal que cobreix tant el terreny com els carrers d’accés. En definitiva, un habitatge reduït a la seva mínima expressió en contacte amb el sol, la terra i l’aire.

El Passeig és el nexe d’unió de tot el complex residencial, el lloc on conflueixen els diferents espais i a través del qual s’accedeix transversalment als mòduls d’habitatge.