Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé /vzor/
Okresní soud v ....................
Opatrovnické oddělení
ADRESA
PSC MĚSTO

Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé - schválení kupní smlouvy
Jako zákonný zástupce JménoNezletilého1 PříjmeníNezletilého1 a JménoNezletilého2 PříjmeníNezletilého žádám Opatrovnický soud v MěstoSoudu o souhlas ve věci prodeje osobního automobilu, který zdědili po úmrtí své/ho matky/otce JménoRodiče PříjmeníRodiče.
Jedná se o osobní vozidlo ZnačkaVozu SPZ: XXX YYYY

Přílohy:
  • Kupní smlouva na osobní vůz ZnačkaVozu
  • Usnesení okresního soudu o dědictví 
  • (Prohlášení autobazaru – aktuální tržní cena auta této značky)
  • (Usnesení soudu o dědictví /v případě, že nabyli majetek dědictvím/)

S pozdravemJménoZákZástupce PříjmeníZákZástupce