Markedsføring via Østlands-Posten priser pr Oktober 2018

Alternativ 1 - kun print

Plassering på annonseside, kategori underholdning:
Modul 23: 144 mm høy og 122 mm bred
Pris netto 3096,- eks mva
Ved behov for produksjon av annonsemateriell faktureres dette kr 1000,-

Alternativ 2 – Print og digitalt

Print plassering på annonseside, kategori underholdning:
Modul 23: 144 mm høy og 122 mm bred
Pris netto 3096,-
Desktop/lesebrett: 2-3 dager: 25 000 visninger. Pris kr 2500,-
Format: Topbanner/Midtbanner 980x300, Netboard 580x500 og skyskraper 180x500. Maks kb pr format 80. Alle format er gjennomgående på alle sider.
Mobil: 2-3 dager: 25 000 visninger. Pris kr 2500,-
Format: Banner 320x250. Maks kb 80. Formatet er gjennomgående på alle sider
Pris netto total print og digitalt: Kr 8096,- eks mva

Ved behov for produksjon av annonsemateriell faktureres dette kr 1500,-

Alternativ 3 – kun digitalt

Desktop/lesebrett: 4-5 dager: 40 000 visninger. Pris kr 4000,-
Format: Topbanner/Midtbanner 980x300, Netboard 580x500 og skyskraper 180x500. Maks kb pr format 80. Alle format er gjennomgående på alle sider.
Mobil: 4-5 dager: 40 000 visninger. Pris kr 4000,-
Format: Banner 320x250. Maks kb 80. Formatet er gjennomgående på alle sider
Pris netto total: Kr 8000,- eks mva

Ved behov for produksjon av annonsemateriell faktureres dette kr 1000,-