MASKE 2021.
“MASKOM OTJERAJMO ZLE DUHOVE” - online izložba

14. 2. - 14. 3. 2021. 

Izložba je realizirana u partnerstvu Muzeja grada Zagreba i Centra za kulturu i informacije Maksimir, a u suradnji sa zagrebačkim osnovnim školama.

Voditelji programa: Vesna Leiner i Tomislav Vuković

Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu.

1. OŠ A. B. Šimića

Mentorica: Jasna Petrić

2. OŠ A. G. Matoša

Mentorica: Kristina Horvat

3. OŠ A. Mihanovića

Mentorica: Martina Žerjav

4. OŠ Bukovac

Mentorica: Marina Krstić

5. OŠ D. Cesarića (1. nagrada)