Lone Wolf - překladový klíč
Překladový klíč byl přesunut na NOTION → https://www.notion.so/Lone-Wolf-p-ekladov-kl-e0fe0770cc2b4f99bac387d119012108
Jakmile přesuneme všechny pojmy, tento soubor bude smazán.

HODNOSTI & TITULYcharacter rank

 • 1 - Novice
 • 2 - Intuite
 • 3 - Doan
 • 4 - Acolyte
 • 5 – Initiate
 • 6 – Aspirant
 • 7 – Guardian
 • 8 – Warmarn or Journeyman
 • 9 – Savant
 • 10 – Master
 • 11 - Master Senior
 • 12 - Master Superior
 • 13 - Primate
 • 14 - Tutelary
 • 15 - Principalin
 • 16 - Mentora
 • 17 - Scion-kai
 • 18 - Archmaster
 • 19 - Grand Master
 • 20 - Grand Master Senior
 • 21 - Grand Master Superior
 • 22 - Grand Sentinel
 • 23 - Grand Defender
 • 24 - Grand Guardian
 • 25 - Sun Knight
 • 26 - Sun Lord
 • 27 - Sun Thane
 • 28 - Grand Thane
 • 29 - Grand Crown
 • 30 - Sun Prince
 • 31 - Kai Supreme Master
hodnost [verze pro GAMEBOOKy]

 • 1 - novic
 • 2 - intuita
 • 3 - doan
 • 4 - akolyta
 • 5 - zasvěcenec
 • 6 - aspirant
 • 7 - strážce
 • 8 - kapitán nebo tovaryš
 • 9 - učenec
 • 10 - mistr
 • 11 - starší mistr
 • 12 - vyšší mistr
 • 13 - učitel
 • 14 - patron
 • 15 - mentor
 • 16 - vědátor
 • 17 - primas
 • 18 - arcimistr
 • 19 - velmistr
 • 20 - starší velmistr
 • 21 - vyšší velmistr
 • 22 - velmistr ochránce
 • 23 - velmistr obránce
 • 24 - velmistr strážce
 • 25 - sluneční rytíř
 • 26 - sluneční lord
 • 27 - sluneční archon
 • 28 - velký archon
 • 29 - šampion slunce
 • 30 - sluneční princ
 • 31 - nejvyšší velmistr
hodnost [verze pro LWAG rpg]

 • 1 - novic
 • 2 - elév
 • 3 - doan
 • 4 - akolyta
 • 5 - kadet
 • 6 - diakon
 • 7 - strážce
 • 8 - válečník nebo chodec
 • 9 - zélot
 • 10 - mistrKai Lord (titul) = Kai Herra

rytíř Kai = Kai freyr
Kai Lady (titul) = Kai Konor

rytířka Kai = Kai konor
Elrhin (mn. č. pro Kai Lords & Ladies)

rytíři Kai = elrhinové
Kai Master (titul) = Kai Menskurd

mistr Kai = Kai magnasir
Kai Mistress (titul) = Kai Femskurd

mistryně Kai = Kai magnasel
Skurdin (mn. č. pro mistry Kai; Menskurd & Femskurd)

mistři Kai = skurdinové


LORE-CIRCLES OF THE MAGNAKAI

KRUHY VĚDĚNÍ MAGNAKAI

(Lore) Circle of Fire
Kruh ohně / Ohnivý kruh (vědění)
(Lore) Circle of Light
Kruh světla / Světelný kruh (vědění)