Lone Wolf - překladový klíč
Jediný překladový klíč celého univerza Lone Wolfa pro nakladatelství Mytago.
Jedná se o sdílený soubor, prosím, všechny nové překlady, úpravy, komentáře vkládejte sem.
Dále jsme rozjeli Wiki na http://magnamund.cz - případné vysvětlivky či obšírnější výklady prosím směřujte tam.

GAMEBOOKY
Kai Series
Kai série
LW1
Flight from the Dark
Útok ze tmy
LW2
Fire on the Water
Oheň na vodě
LW3
The Caverns of Kalte
Kaltské jeskyně
LW4
The Chasm of Doom
Rokle zkázy
LW5
Shadow on the Sand
Stín na písku

Magnakai Series
Magnakai série
LW6
The Kingdoms of Terror
Království děsu
LW7
Castle Death
Hrad smrti
LW8
The Jungle of Horrors
Džungle hrůzy
LW9
The Cauldron of Fear
Kotel strachu
LW10
The Dungeons of Torgar
Torgarské kobky
LW11
The Prisoners of Time
Zajatci času
LW12
The Masters of Darkness
Páni temnot

Grand Master Series
Velmistrovská série
LW13
The Plague Lords of Ruel
Prokletí z Ruelu
LW14
The Captives of Kaag
Zajatec Kaagu
LW15
The Darke Crusade
Křížová výprava
LW16
The Legacy of Vashna
Vashnův odkaz
LW17
The Deathlord of Ixia
Smrtivládce z Ixie
LW18
Dawn of the Dragons
Úsvit draků
LW19
Wolf’s Bane
Stín Vlka / Vlkův stín / Vlastní stín
LW20
The Curse of Naar
Naarova kletbaRPG


LWAG
Lone Wolf Adventure Game
Lone Wolf: hra na hrdiny
LWAG-1.1
Book of Kai Legends
(kniha) Legendy řádu Kai
LWAG-1.2
Book of Kai Training
(kniha) Výcvik řádu Kai
LWAG-1.3
Book of Kai Wisdom
(kniha) Moudrost řádu Kai
LWAG-2
Heroes of Magnamund
Hrdinové Magnamundu

HODNOSTI & TITULYcharacter rank

 • 1 - Novice
 • 2 - Intuite
 • 3 - Doan
 • 4 - Acolyte
 • 5 – Initiate
 • 6 – Aspirant
 • 7 – Guardian
 • 8 – Warmarn or Journeyman
 • 9 – Savant
 • 10 – Master
 • 11 - Master Senior
hodnost [verze pro GAMEBOOKy]

 • 1 - novic
 • 2 - intuita
 • 3 - doan
 • 4 - akolyta
 • 5 - zasvěcenec
 • 6 - aspirant
 • 7 - strážce
 • 8 - kapitán nebo tovaryš
 • 9 - učenec
 • 10 - mistr
 • 11 - starší mistr
hodnost [verze pro LWAG rpg]

 • 1 - novic
 • 2 - elév
 • 3 - doan
 • 4 - akolyta
 • 5 - kadet
 • 6 - diakon
 • 7 - strážce
 • 8 - válečník nebo chodec
 • 9 - zélot
 • 10 - mistr