Kaartenset invoermodaliteiten VR/AR


 

In september 2019 heb ik voor de mijn minor Beyond the Hype onderzoek gedaan naar Mixed Reality (MR), Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

Tijdens het opstarten van dit onderzoek, heb ik samen met Jari Helsloot gezocht naar de verschillende invoermodaliteiten die je binnen een VR/AR omgeving kan gebruiken en in welke situatie deze (op basis van bestaande kennis) het best toepasbaar zijn.

Op basis van onze literatuurstudie hebben we een kaartenset met 6 invoermodalitieten voor VR en AR gemaakt. 


 

Vraag

Welke invoermodaliteiten zijn er mogelijk in een VR/AR-toepassing?

Doelen

  • Te weten komen welke mogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen zijn.
  • Zicht krijgen op welke inputmodaliteit in welke situatie toepasbaar is.
  • Onze inzichten overdraagbaar maken zodat anderen en wijzelf er op verder kunnen bouwen.
Resultaat 

In onze literatuurstudie zijn we gekomen tot 6 invoermodaliteiten. Het resultaat hebben we tastbaar en overdraagbaar gemaakt in de vorm van een kaartenset.

 

Verbeterpunten

  • Locatie en oriëntatie kunnen ook als invoermodaliteit gebruikt worden binnen VR en AR. In de huidige kaartenset zijn locatie en oriëntatie nog niet opgenomen. 
  • Momenteel staan er linkjes bij de Google-tips. Wij hebben inmiddels van een aantal mensen de vraag gekregen of de Google-tips vervangen kunnen worden door concrete voorbeelden, het liefst met afbeeldingen. Zo krijgen de gebruikers van de kaartenset veel sneller een goed beeld van de toepassingsmogelijkheden.


 

Bronnen