Jakub Ptačin Press Kit

BIO Slovensky

Jakub Ptačin, rodák z Námestova je dizajnér a komunikačný fanatik so sklonmi k občianskej aktivite. Časopis Forbes ho už niekoľkokrát zaradil medzi 30 pod 30 najtalentovanejších Slovákov. Založil a vedie štúdio dizajnu a komunikácie Studio Echt či produkčnú spoločnosť Mediatechna. Spoluzaložil jednu z najlepších svetových konferencií o dizajne By Design Conference a rozbehol sieť second-handov Nosene, ktorá pomáha týraným ženám, s ktorou sa stal laurátom ceny Via Bona. Stál aj pri zrode organizácie Slovensko.Digital

BIO English: 

Jakub Ptačin, originally from Námestovo, is a designer and communication fanatic with a tendency towards civic engagement. Forbes has ranked him among the 30 most talented Slovaks several times. He founded and runs the design and communication studio Studio Echt and the production company Mediatechna. He co-founded By Design Conference, one of the world's best design conferences, and launched the second-hand project Nosene to help abused women which brought him the Via Bona Award. He is also behind the initiative Slovensko.Digital.

Profilové fotografie / Profile photos