Habitatge Unifamiliar Aïllat a Breda
La tipologia volumètrica de l’habitatge dóna resposta a la forma triangular de la parcel·la, ubicada en un lloc privilegiat als peus del Montseny. Una sèrie de murs continus generen les directrius principals de tots els espais de l’habitatge, tant interiors com exteriors, que s’articulen al voltant d’un pati central. La coberta genera uns porxos de profunditat variable que, juntament amb els murs directors, faciliten la transició entre les estances principals i els espais exteriors enjardinats.

El seu programa funcional es desenvolupa en dos nivells. En la planta d’accés s’ubica la major part del mateix format per l’estar, la cuina-menjador, el rebost, el safareig, l’aparcament, dues habitacions i un bany. Cada activitat interior està vinculada a un pati privat associat, entès com una prolongació de l’estança cap a l’exterior: Estar, Menjar, Descansar. Sota la coberta s’amaguen les estances d’àmbit més privat: l’estudi, el dormitori principal i un segon bany.

L’estratègia perquè la casa sigui energèticament eficient es basa en reduir el seu consum mitjançant un bon aïllament de l’envolupant de l’edifici i una bona gestió, per part de l’usuari, dels guanys i pèrdues de calor. Principalment s’han treballat els sistemes passius com són la disposició d’un pati interior central, que afavoreix la ventilació creuada i funciona com un mecanisme de regulació tèrmica, i l’organització del programa funcional d’acord amb l’orientació solar més favorable per aconseguir el nivell de confort satisfactori per a l’usuari.