Designmodenhetsrubrikk
Område
Indikator
   Ja  eller  Delvis  eller  Nei 
UX-teametFokusert og myndiggjort teamledelse


Eksempler på at designere er forfremmet til lederroller


Et sett faste rutiner som mandagsmøte og ukentlige 1:1-møter med teamleder


Rekrutteringsprosess som hanker inn folkene man trenger


Involveres på et tidlig strategisk nivå


Varierte og stimulerende oppgaver, gode utviklingsmuligheter


Et trygt og tillitsfullt klima der den enkelte føler seg sett og verdsatt


Alle vet av hva de andre i teamet holder på med


Utforsker både problem- og løsningsrommet grundig


Unngår pikselpirking på et tidlig stadium


Kjenner produktet (og produktkategorien) svært godt


Forstår selskapets oppdrag, forretningsmodell og overordnede strategi


Har et tilstrekkelig kompetansebudsjett og et kontinuerlig fokus på læring


Møtes jevnlig for aktiviteter som ikke har noe med jobben å gjøre


Er synlig i organisasjonen


Er synlig i designmiljøet utenfor organisasjonen

DesignriggHar et charter som inkluderer formål, verdier og prinsipper


Ukentlig feedbacksesjon


Bruker bestepraksis-verktøy


Rutiner for teknisk arbeidsflyt


Egnede fysiske omgivelser (dedikert “war room” med raust med veggplass)


UI-retningslinjer, språkretningslinjer og designprinsipper som faktisk følges


Velbeskrevet og konsistent designspråk (mønstre, stiler, fargepaletter, typografi osv.)


Et eget team som utvikler og vedlikeholder designsystemet

InnsiktsriggMekanismer som sørger for at teamene fokuserer på rett problem, rett løsning, og rett utførelse (i den rekkefølgen)


Har mekanismer for å identifisere og prioritere hva som trengs læres når


Har mekanismer for å effektivt rekruttere til innsiktsarbeid


Har mekanismer for å spre innsiktene


Har mekanismer for å ta vare på og gjenbruke innsikt


Måler effekt av innsiktsarbeidet


Dokumentert historie med å levere innsikt som gjør en forskjell


Korte læringsløkker


Infrastruktur for gode atferd/holdning/kval/kvant-studier som gir kort tid fra spørsmål til svar


Internt opplæringsprogram 

ProduktavdelingenEn overordnet prosess som sikrer høy kvalitet og konsistens i arbeidet


Prioriterer problemer å løse i stedet for løsninger å implementere


Tydelige kriterier for å avgjøre hvilket arbeid som gir mest verdi


Evaluerer verdi, kostnad og risiko for det man vurderer å gjøre


Begrenset antall parallelle initiativ


Sporer læreaktivitetene (f.eks. frekvens eller timer brukereksponering, læringshastighet, antall eksperimenter).

  
Sporer data om brukeres atferd, tilfredshet og måloppnåelse

Utviklingsteamene
 


 
Tydelig definert oppdrag (typisk one-pager)