DDI:n vuosikokous 2018 pöytäkirja
Deliberatiivisen demokratian instituutti ry 
 
23.4.2018, klo 18:00-20:00
Unioninkatu 40, C115b, Metsätalo
 
Paikalla:
Erkka Öörni
Hanna-Kaisa Pernaa
Harri Raisio
Lari Karreinen
Maarit Alikoski
Mikko Rask
Mikko Värttö
Raimo Muurinen

 
 
 
 
  1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.14
 
 
  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Valittu:
Lari Karreinen, puheenjohtaksi
Mikko Värttö sihteeriksi
Raimo Muurinen pöytäkirjatarkastaja
Hanna-Kaisa Pernaa pöytäkirjatarkastaja
 
  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.
Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. 

  1. Kokouksen työjärjestys
 
  • Muutettiin esityslistan numerointia korjaamalla kirjoitusvirhe kohdan 11 osalta. Hyväksytään muokattu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 
 
  1. Tilinpäätöksen, toiminnantarkastajien lausunnon ja vuosikertomuksen esittäminen
 
 
Tilinpäätös 

Toimintakertomus: