DDI Vuosikokouksen 2019 pöytäkirja
DDI:n vuosikokous 2019 esityslista
Deliberatiivisen demokratian instituutti ry 
 
27.5. klo 17.30
Työhuone Kulma, Itsenäisyydenkatu 23
 
Paikalla:
Raimo Muurinen
Mikko Värttö
Lari Karreinen
Maija Jäske (etänä)
 
  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:40.

  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Valittiin

Maija Jäske puheenjohtajaksi,
Mikko Värttö sihteeriksi,
Raimo Muurinen pöytäkirjatarkastajaksi ja 
Lari Karreinen pöytäkirjatarkastajaksi.
 
  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

Todettiin, että kutsu on lähtenyt 13.5.2019 ja kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

  1. Kokouksen työjärjestys

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

  1. Tilinpäätöksen, toiminnantarkastajien lausunnon ja vuosikertomuksen esittäminen

 Esitetään hyväksyttäväksi
 
Tilinpäätös 

Toiminnantarkastuskertomus

Toimintakertomus: