Form - Nguyên tắc thiết kế hướng người dùng và Hướng dẫn tạo Form với Buzz CMS

Form là gì?

Form hay web form là 1 nhân tố HTML để khách xem web có thể nhập thông tin mà chủ website mong muốn thu thập, ví dụ: tên, email, số điện thoại… Sau khi bấm nút gửi, thông tin này sẽ được gửi đến server để xử lý.

Các thành tố của form

Web form được cấu thành từ các nhân tố khác nhau và được thể hiện khác nhau trên form. Form có thể chứa các thành tố: text, nút radio, checkbox, dropdown, và nút cho phép tải lên tài liệu (hình ảnh, pdf…)

Form hoạt động như thế nào?

  • Người dùng xem 1 trang web chứa form
  • Trình duyệt hiển thị form
  • Người dùng nhập thông tin vào form và nhấn gửi đi.
  • Trình duyệt gửi thông tin này đến server.
  • Đoạn mã xử lý form chạy trên server sẽ xử lý thông tin này.

Cách tạo và nhúng form từ Dew CMS

Đăng nhập vào CMS, di chuyển đến mục Form
Chọn Tạo mới
Nhập tên form. Tên nên được đặt theo ngữ cảnh sử dụng. Và ấn OK.

Ví dụ: bạn cần 2 form trong website của bạn:
  • 1 form tại trang liên hệ thì nên đặt tên là Form liên hệ hay Contact Form
  • 1 form đặt trong Pop Up để khuyến khích khách đăng ký khuyến mãi thì nên đặt tên là Form PopUp hay PopUp Form.Name
name

Label
Tên

Type
text

Default Value


HTML type
null

Validation

Các lưu ý khi thiết kế form

1. Tổ chức form hợp lý và CHỈ HỎI những thông tin cần thiết

Form là cuộc đối thoại.
Và nó cần được tổ chức câu hỏi hợp lý giữa bạn và khách hàng. Vì thế, ngôn ngữ dùng cho form cần được sử dụng phù hợp với khách hàng — chứ không phải phù hợp với dữ liệu máy tính 🙂 

Luôn hỏi tại sao bạn cần thông tin này và giải thích với khách hàng.
Ví dụ, bạn đang trong bước đầu tiếp cận khách hàng, hãy chỉ hỏi những gì bạn cần để liên lạc được với họ. Đó có thể là tên, email, hay điện thoại (tùy trường hợp). Đừng hỏi họ địa chỉ vì thật sự không cần thiết.

Hoặc thay vì tách Họ và Tên là 2 field, hãy gom lại Họ tên thành 1 field duy nhất.

Tiết giảm các field cần điền thông tin sẽ giúp:
  • tiết kiệm thời gian hoàn thành form cho khách
  • và tăng tỷ lệ form được điền.

2. Điền sẵn càng nhiều càng tốt

Giúp khách hàng tiết kiệm càng nhiều thời gian và công sức càng tốt để liên lạc với bạn — điền sẵn tất cả các field bạn cần nếu được với sự hỗ trợ của công nghệ.

Ví dụ: bạn có thể dễ dàng điền field Quốc gia từ địa chỉ IP của khách hàng.