[15/03/2022] Openbaarheid kwaliteit kinderopvang: prima, maar volstaat niet
Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lanceert een actieplan waarmee het tegen de zomer mogelijk moet zijn om per kinderopvang alle klachten van de voorbije vijf jaar te lezen. Het Vlaams Belang is voorzichtig tevreden. “Het is alleen heel erg jammer dat er eerst een dodelijk drama met een kindje moet gebeuren, vooraleer de minister met een actieplan komt”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. 

Naar aanleiding van de recente drama’s in de kinderdagverblijven heeft Vlaams minister Beke een actieplan gelanceerd voor de kinderzorg om strengere vergunningsvoorwaarden en een grotere transparantie te bekomen. Zo worden tegen de zomer de inspectieverslagen publiek en kunnen op de website van Kind en Gezin alle klachten per kinderopvang van de afgelopen vijf jaar geraadpleegd worden. Ilse Malfroot is tevreden dat de minister naar haar aanbevelingen heeft geluisterd. 

“Ik heb er zowel tijdens het debat als tijdens de interpellaties voor gepleit om de inspectieverslagen van de kinderdagverblijven online ter beschikking te stellen”, zegt Malfroot. De politica vreest echter dat een grotere openbaarheid alleen niet zal volstaan. “De transparantie en de leesbaarheid van de verslagen moet worden aangepast, zodat alle burgers de documenten kunnen lezen, en niet enkel mensen die professioneel actief zijn in de sector.” Daarnaast doet zij nog enkele voorstellen aan de minister.

“Het wordt hoog tijd dat de minister zijn visie over kinderopvang, kwaliteit en handhaving verruimt” 


“De inspecties moeten meer focussen op de kwaliteit van zorg en minder op de administratieve processen en registraties” vindt Malfroot. “Bovendien moeten de inspecteurs beter omkaderd worden bij ernstige klachten. Zo moeten zij begeleid worden door politieagenten, psychiaters of andere externen die mee een onrustwekkende situatie kunnen inschatten.” 

Een ernstige doorlichting van de klachtenbehandeling is volgens Malfroot ook broodnodig. “Er moet bij een klacht veel sneller wordt gehandeld tussen de melding, het bezoek en het verslag. Alleen zo kunnen vergunningen sneller worden opgeschort of zelfs ingetrokken.”

“De feiten bij 't Sloeberhuisje waren al veel langer gekend, aangezien er twaalf inspecties plaatsvonden sinds 2013, besluit Malfroot. Het blijft dan ook een raadsel waarom dit kinderdagverblijf niet op de lijst van de aandachtsvoorzieningen stond en welke feiten er effectief moeten plaatsvinden vooraleer een voorziening op de zwarte lijst komt te staan.