فهرست حمایت های اردیبهشت 1403
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب 4- سایت کلمات … و… و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


----------

نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه اردیبهشت 1403 نوشته شده است … ----------

فهرست مبالغ انفاق شده | ماه اردیبهشت 1403 : 

1-  روز  1403/2/2، ساعت 14:55 |  مبلغ:  20,000 ریال‎ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 5748
1-  روز  1403/2/26، ساعت 22:11 |  مبلغ:  500,000 ریال‎ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 7008


----------

این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 30 اردیبهشت 1403