فهرست حمایت های مهر 1401 
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه مهر سال 1401 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه مهر سال 1401 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- جمعه 1401/07/01 - 21:08:42 | پرداخت مبلغ: ۱۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۰۴۸۹
۲- یک‌شنبه 1401/07/03 - 19:52:48 | پرداخت مبلغ: ۵۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۴۵۸۸
۳- دوشنبه 1401/07/04 - 04:04:45 | پرداخت مبلغ: ۵۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۸۶۶۹
۴- پنج‌شنبه 1401/07/07 - 08:33:53 | پرداخت مبلغ: ۱۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۲۵۴۹
5- چهارشنبه 1401/07/13 - 05:13:50 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 0110
6- شنبه 1401/07/16 - 01:03:19 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 7845
7- سه‌شنبه 1401/07/19 - 05:08:30 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 1713
۸- چهارشنبه 1401/07/20 - 19:24:16 | پرداخت مبلغ: ۳0,000 ریال | از شماره کارت: ۱۱۲۱
۹- چهارشنبه 1401/07/27 - 05:59:49 | پرداخت مبلغ: 3,000,000 ریال | از شماره کارت: ۴۹۱۱


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: ۲۷ مهر سال 1401