فهرست حمایت های مرداد 1401 
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه مرداد سال 1401 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه مرداد سال 1401 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- شنبه 1401/05/01 - 17:38:52 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 6635
2- جمعه 1401/05/07 - 18:37:46 | پرداخت مبلغ: 20,000 ریال | از شماره کارت: 4014
3- چهارشنبه 1401/05/12 - 13:48:08 | پرداخت مبلغ: 60,000 ریال | از شماره کارت: 3966
4- پنج‌شنبه 1401/05/13 - 15:56:51 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 4968
5- پنج‌شنبه 1401/05/13 - 18:50:33  | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 4626
6- جمعه 1401/05/21 - 09:50:27  | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: 4828
7- شنبه 1401/05/22 - 01:33:22 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 6075


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 22 مرداد سال 1401