فهرست حمایت های تیر 1401 
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه تیر سال 1401 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه تیر سال 1401 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- یک‌شنبه 1401/04/01 - 06:10:24 | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: 4785
2- دوشنبه 1401/04/06 - 21:18:35 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 3314
3- پنج‌شنبه 1401/04/09 - 00:22:05 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 2342
4- یک‌شنبه 1401/04/19 - 17:18:19 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 4497
5- یک‌شنبه 1401/04/26 - 03:56:09  | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 4139
6- دوشنبه 1401/04/27 - 12:36:16  | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 2803


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 31 تیر سال 1401