فهرست حمایت های اردیبهشت سال 1401 
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه اردیبهشت سال 1401 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه اردیبهشت سال 1401 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- پنج‌شنبه 1401/02/01 - 15:51:41 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 9926
2- پنج‌شنبه 1401/02/01 - 21:48:57 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 3075
3- جمعه 1401/02/02 - 13:49:14 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 7573
4- یک‌شنبه 1401/02/04 - 20:06:46 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 7196
5- سه‌شنبه 1401/02/06 - 05:47:56 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 2285
6- یک‌شنبه 1401/02/11 - 12:25:59 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 1782
7- دوشنبه 1401/02/12 - 10:31:25 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 7567
8- چهارشنبه 1401/02/14 - 13:48:17 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ریال | از شماره کارت: 5010
9- چهارشنبه 1401/02/14 - 18:58:38 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ریال | از شماره کارت: 6373
10- پنج‌شنبه 1401/02/29 - 12:33:17 | پرداخت مبلغ: 5,000,000 ریال | از شماره کارت: 1315


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 29 اردیبهشت سال 1401