فهرست هزینه های فروردین ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
به جهت شفافیت مالی این صفحه برای فهرست کردن هزینه های پیرامون وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانالهای مرتبط با آن دو ایجاد شده است. 1- در این صفحه فهرست خلاصه هزینه ها درج میشود و در بخش انتهای صفحه به ترتیب فهرست اولیه ، اسکرین شات از فاکتورها یا عکس از فاکتورها و پرداخت ها و… درج میشود.. 2- فهرست ها به مرور تکمیل میشود. 3- هزینه ها در ماه های مختلف بنا به تغییرات قیمت ها در کشور ، متغیر است… 

4- لینک این صفحه و صفحات هزینه ها و حمایت های ماه های دیگر در سایت “ سامانه حمایت و پرداخت “ “ https://bonyana.com/pay/ “ در سایت بنیانا درج میشود… 5- اگر حدس می زنید این صفحه می توانید با توضیحات بهتری تکمیل شود و یا اگر سوالی دارید به تیم مسئول پیام دهید. ایمیل nahzat@pm.me و شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله …. 6- فهرست هزینه ها به ترتیب نیست ، مثلا ممکن است در شماره یک هزینه پرداختی در 29 ماه نوشته شده باشد و در شماره آخر فهرست ، هزینه پرداختی یکم ماه نوشته شده باشد. 

7- برخی هزینه ها به صورت کامل توسط اعضای گروه تحریریه پرداخت میشود (بدون استفاده از حمایت ها و نذر فرهنگی شما مومنین ) . مثلا هزینه ماهیانه خرید بسته های اینترنت؛ ( ما بسیار دقت می کنیم از موارد حمایت ها و نذرهایی که انجام شده در محل اصلی خود استفاده کنیم. اما چون ممکن است گاهی از بسته اینترنت برای امور شخصی هم استفاده شود؛ هزینه آن جدا از مبالغ انفاق شده و نذورات است. ( فقط مبلغ و اسکرین شات فاکتور ، برای اطلاع عمومی درج میشود)* برخی هزینه های دیگر هم شامل توضیح مذکور هستند که تماما توسط اعضای گروه فنی پرداخت میشود…)فهرستی خلاصه از هزینه های فروردین ماه 1401: 
1- تمدید دامنه سایت نوجوانیا nojavania.com برای یکسال با مبلغ 315 هزارتومان 
2- تبلیغ برای بیشتر دیده شدن “ مطلب دانلود تفسیر قرآن کریم ( تفسیر نور ) “ در بستر پیام رسان گپ و لینک به سایت نوجوانیا برای 2500 نمایش | با مبلغ 10 هزار تومان 
3- تبلیغ برای بیشتر دیده شدن مطلب “ https://www.nojavania.com/2129/ “ در کانال های گپ | این مقاله در کانال های گپ با موضوعات ورزشی و سرگرمی و تکنولوژی و خبری و… درج شد. | مبلغ 16 هزار تومان 
4- تمدید دومین سایت نوجوانیا nojavania.com | بازه یکساله | با مبلغ 315 هزارتومان 
5- تمدید دومین سایت کلمات kaalaamaat.com | بازه یکساله | با مبلغ 315 هزار تومان
6- تمدید دومین سایت بنیانا bonyana.com | بازه یکساله | با مبلغ 315 هزارتومان 
7- خرید بسته اینترنت یکساله ایرانسل | با مبلغ 155 هزار تومان 
اسکرین شات از موارد : 
1- اسکرین شات از مورد شماره یک 

اسکرین شات مورد دوم : 

اسکرین شات مورد سوم 


4- اسکرین شات مورد چهارم 

5- اسکرین شات مورد پنج 
6- اسکرین شات مورد شش