فهرست حمایت های فروردین سال 1401 
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه فروردین سال 1401 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه فروردین سال 1401 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- دوشنبه 1401/01/01 - 18:28:06 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 6800
2- چهارشنبه 1401/01/03 - 12:16:31 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 8885
3- چهارشنبه 1401/01/03 - 17:06:04 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 4409
4- پنج‌شنبه 1401/01/04 - 21:27:31 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 9958
5- چهارشنبه 1401/01/10 - 18:59:31 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ریال | از شماره کارت: 0873
6- دوشنبه 1401/01/15 - 01:28:12 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 7665
7- سه‌شنبه 1401/01/16 - 11:51:02 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ریال | از شماره کارت: 3217
8- سه‌شنبه 1401/01/16 - 11:57:03 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 1965
9- پنج‌شنبه 1401/01/18 - 08:46:42 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 0940
10- جمعه 1401/01/19 - 16:19:37 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 0028
11- شنبه 1401/01/20 - 07:28:14 | پرداخت مبلغ: 20,000 ریال | از شماره کارت: 7805
12- یک‌شنبه 1401/01/21 - 19:04:48 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 6878
13- دوشنبه 1401/01/22 - 10:42:48 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 0957
14- چهارشنبه 1401/01/24 - 16:04:12 | پرداخت مبلغ: 2,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 7075
15- یک‌شنبه 1401/01/28 - 08:07:13 | پرداخت مبلغ: 300,000 ﷼ | از شماره کارت: 0311این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: دوم اردیبهشت سال 1401