فهرست حمایت های اسفند سال 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه اسفند 1400 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه اسفند 1400 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- یک‌شنبه 1400/12/01 - 15:43:14 | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: 2645
2- یک‌شنبه 1400/12/01 - 19:50:04 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 4365
3- یک‌شنبه 1400/12/08 - 15:53:15 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 6428
4- چهارشنبه 1400/12/11 - 07:03:14 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ریال | از شماره کارت: 4181
5- چهارشنبه 1400/12/11 - 22:00:51 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 7030
6- پنج‌شنبه 1400/12/12 - 15:56:53 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 9457
7- دوشنبه 1400/12/16 - 04:11:18 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 0802
8- شنبه 1400/12/21 - 19:46:18 | پرداخت مبلغ: 20,000 ریال | از شماره کارت: 7574
9- دوشنبه 1400/12/23 - 15:24:24 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 9266
10- سه‌شنبه 1400/12/24 - 00:57:47 | پرداخت مبلغ: 30,000 ریال | از شماره کارت: 7538
11- پنج‌شنبه 1400/12/26 - 20:07:43 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 4033
12- شنبه 1400/12/28 - 19:27:51 | پرداخت مبلغ: 1,100,000 ریال | از شماره کارت: 1088


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 28 اسفند 1400