فهرست حمایت های ماه بهمن سال 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/35-2 ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه بهمن 1400 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه بهمن 1400 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- سه‌شنبه 1400/11/05 - 12:52:00 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 4109
2- چهارشنبه 1400/11/06 - 19:02:24 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 7581
3- چهارشنبه 1400/11/06 - 21:50:34 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 2051
4- دوشنبه 1400/11/11 - 11:12:35 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ریال | از شماره کارت: 6161
5- سه‌شنبه 1400/11/12 - 09:33:38 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 3104
6- جمعه 1400/11/15 - 22:43:35 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 1420
7- شنبه 1400/11/16 - 17:23:55 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 7059
8- سه‌شنبه 1400/11/19 - 22:54:05 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 6002
9- سه‌شنبه 1400/11/26 - 09:19:16 | پرداخت مبلغ: 50,000 ﷼ | از شماره کارت: 0477
10- شنبه 1400/11/30 - 03:35:10 | پرداخت مبلغ: 10,000 ﷼ | از شماره کارت: 5991
11- شنبه 1400/11/30 - 19:29:21 | پرداخت مبلغ: 10,000 ﷼ | از شماره کارت: 9502


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 01 اسفند 1400