فهرست حمایت های ماه دی سال 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/35-2 ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه دی 1400 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه دی 1400 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- تاریخ پرداخت: - چهارشنبه 1400/10/01 - 11:57:42 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 6131
2- تاریخ پرداخت: - شنبه 1400/10/04 - 12:03:54 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 2704
3- تاریخ پرداخت: - دوشنبه 1400/10/06 - 16:38:24 | پرداخت مبلغ: 2,000,000 ریال | از شماره کارت: 7104

4- تاریخ پرداخت: - پنج‌شنبه 1400/10/09 - 19:47:32 | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: 3743
5- تاریخ پرداخت: - دوشنبه 1400/10/13 - 08:28:54 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 4264
6- تاریخ پرداخت: - سه‌شنبه 1400/10/14 - 04:45:38 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 0812

7- تاریخ پرداخت: - سه‌شنبه 1400/10/14 - 11:35:41 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 3402
8- تاریخ پرداخت: - جمعه 1400/10/17 - 08:30:13 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 6808
9- تاریخ پرداخت: - چهارشنبه 1400/10/22 - 01:36:18 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 7181

10- تاریخ پرداخت: - چهارشنبه 1400/10/22 - 20:04:26 | پرداخت مبلغ: 10,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 0652
11- تاریخ پرداخت: - شنبه 1400/10/25 - 11:40:16 | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: 3007
12- تاریخ پرداخت: - شنبه 1400/10/25 - 21:23:32 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 4736
دو- پرداخت ها با شماره کارت یا شماره حساب یا …. :
1- تاریخ پرداخت: - 13 دی 1400 , 15:31:23 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 1513


… صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 30 دی 1400