حمایت های ماه آذر 1400 - ( به جز هفته اول آذر ) 
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/35-2 ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه آذر 1400 ( به غیر از هفته اول ) نوشته شده است … 
برای دیدن فهرست حمایت های هفته اول آذر 1400 لطفا به این لینک بروید » 

فهرست مبالغ انفاق شده | ماه آذر 1400 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین
1- تاریخ پرداخت: -  جمعه 1400/09/12 - 15:28:25  | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 3766
2- تاریخ پرداخت: - یک‌شنبه 1400/09/14 - 14:24:48 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 9759
3- تاریخ پرداخت: - سه‌شنبه 1400/09/16 - 12:15:43 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 1616
4- تاریخ پرداخت: - چهارشنبه 1400/09/17 - 22:00:02 | پرداخت مبلغ: 30,000 ریال | از شماره کارت: 2579
5- تاریخ پرداخت: - پنج‌شنبه 1400/09/18 - 06:36:41 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 1616
6- تاریخ پرداخت: - پنج‌شنبه 1400/09/25 - 06:18:43 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 6756دو- پرداخت ها با شماره کارت یا شماره حساب یا …. 
1- تاریخ پرداخت: - 16 آذر 1400 , 12:02:32 | پرداخت مبلغ: 2٬000٬000 ریال | از شماره کارت: 6009
2- تاریخ پرداخت: - 25 آذر 1400 , 10:35:17 | پرداخت مبلغ: 500٬000 ریال | از شماره کارت: 1331
مجموع حمایت های ماه آذر 1400 ( به جز هفته اول ): 343 هزار تومان این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه ظهر 26 آذر 1400