H1: 04 Velg riktig type webinar
Det er mange forskjellige måter å holde et nettseminar. Bli kjent med de ulike måtene å holde et webinar, og velg riktig type for det du vil snakke om.  


Title: Riktig type webinar
Text: Velg riktig type webinar eller online konferanse

H2: Webinar

Et webinar er ganske enkelt et digitalt seminar. Det er mange fordeler med å holde fordraget digitalt, fremfor å samle alle deltakerne i samme sal.

Denne formen egner seg best til korte foredrag og presentasjoner. Vanlig tidsrom på et webinar er mellom en og to timer. Det krever lite utstyr og planlegging — du trenger ikke mer enn en datamaskin med webkamera og mikrofon. 

H2: Hybridwebinar

Et hybridwebinar er en annen variant. Det innebærer at noen er fysisk tilstede under foredraget, mens andre er følger med over nett. Med et hybridwebinar kan du nå ut til et større publikum. Det er fint om du vil nå ut til både et lokalt og internasjonalt publikum samtidig. 

Denne formen har blitt svært populær i løpet av de siste årene. Det er kostnadseffektivt for bedriften, siden man ikke trenger å bruke et stort lokale. Det gjør også at foredragsholdere og deltakerene sparer tid, penger og miljøet, siden de ikke trenger å reise til et annet sted for å få med seg seminaret.  

Det er viktig å passe på at opplegget skal være like nyttig for både de som deltar fysisk og digital. Velg en programvare som gjør det mulig å stille spørsmål eller snakke sammen uansett hvor de befinner seg. Ingen skal tape noe på den hybride løsningen, det skal føre til mer samhandling og fleksibilitet.

H2: Videokonferanse

Det som skiller en videkonferanse fra et webinar er at det har flere foredrag og kan gå over flere dager. 

En videokonferanse kan være heldigital, eller en hybrid med både fysiske og digitale deltakere. Siden mange deltar på konferanser på grunn av nettverksmuligheter, er det viktig å huske på dette når du lager programmet og velger programvare.

Siden en konferanse er mer kompleks, krever det grundig planlegging. Vil du at deltakerene skal sette av flere timer eller dager, må du huske å promotere konferansen god tid i forkant.

H2: Strømming og opptak

Du kan både strømme live og ta opptak av webinaret samtidig. Les om hva du må tenke på før du trykker ta opp og hvordan du forlenger levetiden til webinaret.

Meta: Det finnes ulike måter å gjennomføre et digitalt event - Ultify 
Description: Webinar, hybrid webinar, strømming og videokonferanse. Les mer om forskjellene mellom disse her

Keywords: Type webinarer