فهرست حمایت های دی ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


----------

نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه دی ۱۴۰۲ نوشته شده است … ----------

فهرست مبالغ انفاق شده | ماه دی ۱۴۰۲ : 

1-  روز 1402/10/8، ساعت 5:35 |  مبلغ: 500,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 9005
۲-  روز 1402/10/10، ساعت 11:45 |  مبلغ: 500,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 3914
۲-  روز  1402/10/15، ساعت 15:57 |  مبلغ: 100,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 1742


----------

این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 16 دی  ۱۴۰۲