فهرست حمایت های آذر ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


----------

نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه آذر ۱۴۰۲ نوشته شده است … ----------

فهرست مبالغ انفاق شده | ماه آذر ۱۴۰۲ : 

1-  روز 1402/9/1، ساعت 16:01 |  مبلغ: 200,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 0865
2-  روز 1402/9/2، ساعت 7:17 |  مبلغ:  250,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 7024
3-  روز 1402/9/26، ساعت 5:31 |  مبلغ:  500,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 5855


----------

این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 27 آذر  ۱۴۰۲