فهرست حمایت های آبان ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


----------

نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه آبان ۱۴۰۲ نوشته شده است … ----------

فهرست مبالغ انفاق شده | ماه آبان ۱۴۰۲ : 

1- روز 4 آبان 1402 , 13:52:49 |  مبلغ: 20٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 8005
2- روز 17 آبان 1402 , 12:44:02 |  مبلغ: 1٬100٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 3484
3- روز20 آبان 1402 , 04:28:52 |  مبلغ: 200٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 9005
4- روز23 آبان 1402 , 12:34:29 |  مبلغ: 5٬000٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 3315
5- روز23 آبان 1402 , 14:40:45 |  مبلغ: 2٬000٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 8042
6- روز25 آبان 1402 , 14:22:47 |  مبلغ: 1٬000٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 3126
7- روز 25 آبان 1402 , 16:28:29 |  مبلغ: 1٬000٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 8797
8- روز 28 آبان 1402 , 22:06:13 |  مبلغ: 150٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 2796
9- روز 29 آبان 1402 , 06:09:13 |  مبلغ: 200٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 1253
10-  روز 30 آبان 1402 , 22:15:14 |  مبلغ: 100٬000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 3256
11-  روز 1402/9/1، ساعت 16:01 |  مبلغ: 200,000 ﷼ | چهار شماره آخر حساب یا کارت : 0865


----------

این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 30 آبان  ۱۴۰۲