فهرست حمایت های آبان ۱۴۰۱
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه آبان سال 1401 نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه آبان سال 1401 : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- دوشنبه 1401/08/02 - 12:42:40 | پرداخت مبلغ: ۱۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۷۶۳۷
۲- دوشنبه 1401/08/02 - 15:01:33 | پرداخت مبلغ: ۲۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۲۰۷۱
۳- چهارشنبه 1401/08/04 - 10:35:43 | پرداخت مبلغ: 1۰0,000 ریال | از شماره کارت: 5025
۴- چهارشنبه 1401/08/04 - 10:50:17 | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: 5025
۵- دوشنبه 1401/08/09 - 10:40:33 | پرداخت مبلغ: 1۰0,000 ریال | از شماره کارت: ۴۰۶۲
6- یک‌شنبه 1401/08/29 - 10:47:06 | پرداخت مبلغ: 20,000 ریال | از شماره کارت: 8440


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: ۲۹ آبان سال 1401