فهرست حمایت های تیر ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه تیر ۱۴۰۲ نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه تیر ۱۴۰۲ : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- پنج‌شنبه 1402/04/01 - 00:17:02 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 0884
2- جمعه 1402/04/02 - 00:23:15 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 4479
3- جمعه 1402/04/02 - 00:47:02 | پرداخت مبلغ: 200,000 ﷼ | از شماره کارت: 2428
4- جمعه 1402/04/02 - 12:15:35 | پرداخت مبلغ: 200,000 ﷼ | از شماره کارت: 0824
5- شنبه 1402/04/03 - 08:19:30 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 4479
6- شنبه 1402/04/03 - 10:50:23 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: 8383
7- سه‌شنبه 1402/04/06 - 06:09:03 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 8384
8- سه‌شنبه 1402/04/06 - 07:10:37 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 8260
9- چهارشنبه 1402/04/07 - 05:21:09 | پرداخت مبلغ: 150,000 ﷼ | از شماره کارت: 8008
10- جمعه 1402/04/09 - 17:36:46 | پرداخت مبلغ: 2,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 6824
11- دوشنبه 1402/04/12 - 10:41:28 | پرداخت مبلغ: 300,000 ﷼ | از شماره کارت: 7294
12- سه‌شنبه 1402/04/13 - 10:12:28 | پرداخت مبلغ: 50,000 ﷼ | از شماره کارت: 6852
13- چهارشنبه 1402/04/14 - 12:40:44 | پرداخت مبلغ: 200,000 ﷼ | از شماره کارت: 9412
14- جمعه 1402/04/23 - 14:59:30 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 8229

این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 23 تیر  ۱۴۰۲