فهرست حمایت های اردیبهشت ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- جمعه 1402/02/01 - 23:21:39 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 6011
2- سه‌شنبه 1402/02/05 - 12:08:39 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 9176
3- یک‌شنبه 1402/02/10 - 06:16:51 | پرداخت مبلغ: 10,000 ﷼ | از شماره کارت: 4393
4- چهارشنبه 1402/02/13 - 08:00:31 | پرداخت مبلغ: 200,000 ﷼ | از شماره کارت: 5377
5- یک‌شنبه 1402/02/17 - 08:17:42 | پرداخت مبلغ: 50,000 ﷼ | از شماره کارت: 8915
6- یک‌شنبه 1402/02/17 - 12:08:20 | پرداخت مبلغ: 150,000 ﷼ | از شماره کارت: 4347
7- پنج‌شنبه 1402/02/21 - 01:49:53 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 9883
8- سه‌شنبه 1402/02/26 - 17:24:02 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 0491
9- چهارشنبه 1402/02/27 - 03:56:35 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: 5777
10- چهارشنبه 1402/02/27 - 03:59:01 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: 5777
11- یک‌شنبه 1402/02/31 - 09:38:52 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 2573

این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 1 خرداد  ۱۴۰۲