فهرست حمایت های فروردین ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های 1- وب سایت بنیانا و 2- وب سایت نوجوانیا و 3- وب سایت اقامه حجاب و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas/ ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 


نکته : در این صفحه فهرست نذرهای فرهنگی ماه فروردین ۱۴۰۲ نوشته شده است … 


فهرست مبالغ انفاق شده | ماه فروردین ۱۴۰۲ : 

یک: پرداخت از درگاه آنلاین :
1- پنج‌شنبه 1402/01/03 - 15:30:40 | پرداخت مبلغ: 300,000 ﷼ | از شماره کارت: ۶۰۷۰
2- شنبه 1402/01/05 - 05:36:32 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 9767
3- یک‌شنبه 1402/01/06 - 10:51:16 | پرداخت مبلغ: 50,000 ﷼ | از شماره کارت: 5741
۴- سه‌شنبه 1402/01/08 - 03:38:25 | پرداخت مبلغ: 200,000 ﷼ | از شماره کارت: ۹۰۰۵
۵- سه‌شنبه 1402/01/08 - 16:39:28 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: ۰۰۰۹
۶- چهارشنبه 1402/01/09 - 17:19:39 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: ۳۰۱۳
۷- جمعه 1402/01/11 - 14:52:24 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 1284
8- شنبه 1402/01/12 - 11:13:58 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 4931
9- شنبه 1402/01/12 - 16:02:11 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: 0834
۱۰- یک‌شنبه 1402/01/13 - 16:53:05 | پرداخت مبلغ: 3,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 7963
۱۱- سه‌شنبه 1402/01/15 - 14:42:43 | پرداخت مبلغ: 50,000 ﷼ | از شماره کارت: 9915
۱۲- شنبه 1402/01/19 - 03:56:15 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 2537
13- یک‌شنبه 1402/01/20 - 08:18:24 | پرداخت مبلغ: 500,000 ﷼ | از شماره کارت: 2643
14- یک‌شنبه 1402/01/20 - 12:03:42 | پرداخت مبلغ: 3,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 4676
15- پنج‌شنبه 1402/01/24 - 04:23:16 | پرداخت مبلغ: 1,000,000 ﷼ | از شماره کارت: 9862
16- جمعه 1402/01/25 - 16:16:56 | پرداخت مبلغ: 200,000 ﷼ | از شماره کارت: 1764
17- شنبه 1402/01/26 - 12:53:16 | پرداخت مبلغ: 60,000 ﷼ | از شماره کارت: 2030
18- یک‌شنبه 1402/01/27 - 04:33:39 | پرداخت مبلغ: 100,000 ﷼ | از شماره کارت: 1096


این صفحه و توضیحات آن ( + فهرست هزینه ها و حمایت ها ) در لینک https://bonyana.com/pay/support-now/ قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و بله ...

آخرین بروز رسانی صفحه: 27 فروردین ۱۴۰۲